Zo doen we dat

CLUB

1° Het hoofdbestuur leidt de club, zowel qua jongeren als senioren.
2° Het clubbelang primeert op het belang van het individu.
3° Het sportief beleid is in handen van de coördinatoren en trainers.
4° De spelers, de ouders en de begeleiders zijn het uithangbord van onze club door een correcte houding op ieder moment in lijn met de vooropgestelde regels & richtlijnen.
 
Jongeren:
 
5° Opleiding primeert, het resultaat is ondergeschikt.
6° Iedere speler krijgt speelgelegenheid op basis van van motivatie, inzet en aanwezigheid op trainingen.

SELECTIEREGELS JEUGDPLOEGEN

Bij KFC Wambeek moeten alle spelers voldoende speelgelegenheid krijgen, indien ze een goede inzet tonen en aanwezig zijn op de trainingen. Indien er elke week een aantal spelers niet in de selectie opgenomen kunnen worden, dan moet de trainer toezien dat iedereen regelmatig zal spelen.
 
De trainer zal daarom de selectie maken met inachtneming van deze richtlijnen: klik hier.

BIJ WEDSTRIJDEN

 • De speler moet steeds zijn identiteitskaart bij zich hebben (vanaf U13)
 • Uitrusting is eigendom van de club, draag er zorg voor.
 • De speler moet een “Fair play” houding hebben.
 • Tijdens de wedstrijden zijn er geen discussies toegestaan met trainers, scheidsrechters, publiek, medespelers of tegenstanders. “Alleen de trainer is de baas naast het veld en alleen de scheidsrechter op het plein”
 • De speler respecteert het gezag van de trainer.

DE SPELERS

Studie en voetbal gaan samen. Maak de juiste balans.
 
 • Enkel de spelers die trainen of wedstrijd spelen komen in de kleedkamers.
 • De speler moet 10 min voor de training aanwezig zijn in de kleedkamers.
 • De speler moet de trainer verwittigen bij ziekte of andere afwezigheid.
 • De speler consulteert bij slecht weer of wedstrijden worden afgelast.
 • De speler verzorgt zijn uitrusting – zorgt voor aangepaste schoenen.
 • De spelers moeten kleedkamers proper houden, uit respect voor de onderhoudsmensen (geen schoenen kuisen onder de douche).
 • Onbeschofte taal is verboden.
 • Pesten melden bij je trainer of jongerencoördinator.
 • Iedere speler is verplicht zich te douchen na een wedstrijd.
 • Roken is niet toegestaan.

DE TRAINERS

 • De trainer stelt de ploeg op en bepaalt de vervangingen.
 • De trainer stelt trainingstiming & schema op. (info bij wijzigingen)
 • De trainer is 15 min voor de training aanwezig in de kleedkamers.
 • De trainer informeert de jeugdbegeleider van komst en vertrek bij training.
 • De trainer verwittigt bij afgelasting van de training via email.
 • De trainer is verantwoordelijk voor plaatsen en opruimen van trainingsmateriaal.
 • De trainer staat in voor het proper maken van de kleedkamer na de training en voor eventuele vergeten kledingstukken + controle op WGE.
 • Bij afwezigheid van de jeugdbegeleider staat de trainer in voor het openen en afsluiten van de kleedkamers (hij houdt de sleutel bij).

DE PLOEGAFGEVAARDIGDEN

 • Verantwoordelijk voor zijn ploeg van op het ogenblik de spelers de kleedkamer betreden.
 • Moet het terrein/ doelen controleren.
 • Staat in voor het invullen van het scheidsrechterblad (en afgeven in de kantine na de match), alsook het begeleiden van de scheidsrechter voor en na de match.
 • Staat in voor het opvangen van de tegenstander bij thuiswedstrijden.
 • Staat in voor de drank tijdens de wedstrijden alsook de drankbonnetjes na de wedstrijd.
 • Organiseert de was van de uitrusting.
 • Zorgt na de wedstrijden dat de kleedkamers in orde + proper zijn en controleert de kleedkamer op vergeten voorwerpen.
 • Helpt de trainer bij het laten respecteren van het handvest bij speler en ouders.
 • Zorgt dat hij altijd een paar reserveballen bij heeft + fluitje + kaarten en verbandkistje.

DE OUDERS EN SUPPORTERS

 • Een positieve belangstelling en aandacht voor de prestatie van hun kind maar vooral voor die van de ploeg.
 • Een rustig gedrag tijdens wedstrijden, ook na de afloop, en een sportieve houding.
 • Geen negatieve kritiek op wie dan ook.
 • Ga niet in tegen de richtlijnen van de trainer.
 • Eventuele opmerkingen worden besproken met de trainer of jongerencoördinator na de wedstrijd en niet in bijzijn van spelers.